Τμήμα Πωλήσεων:

+38 (048) 752-93-51

Τηλεφωνο επικοινωνιας:

+38 (048) 234-81-73

Контакты

Κεντρικό
γραφείο

Ουκρανία, 65026, Οδησσός

πάρ.  Κράσνυϊ , 14 (είσοδος από την πάροδο)

ΔΕΥΤ. – ΤΡΙΤΗ 9:00-18:00

ΣΑΒΒ. 10:00-15:00

Κεντρικό τμήμα πωλήσεων

Ουκρανία, 65045, Οδησσός

οδ. Νοβοσέλσκογο, 81

ΔΕΥΤ. – ΤΡΙΤΗ 9:00-18:00

Τμήμα πωλήσεων

Ουκρανία, 65062, Οδησσός

πάρ. Κλουμπνίτσνυϊ, 24

ΔΕΥΤ. – ΤΡΙΤΗ 9:00-18:00

ΣΑΒΒ. 10:00-15:00

Τμήμα πωλήσεων

Ουκρανία, 65009, Οδησσός

οδ. Γενουέσκα, 1

ΔΕΥΤ. – ΤΡΙΤΗ 10:00-19:00

ΣΑΒΒ. 11:00-15:00

Τμήμα πωλήσεων

Ουκρανία, 65009, Οδησσός

Φοντάνσκα ντορόγα, 25

ΔΕΥΤ. – ΤΡΙΤΗ 9:00-18:00

ΣΑΒΒ. 10:00-15:00

Τμήμα πωλήσεων

Ουκρανία, 65009, ΟΟδησσός

13η Στάση της Μεγάλης Φοντάνας, παραλία “Κουρόρτνυϊ”

ΔΕΥΤ. – ΤΡΙΤΗ 9:00-18:00
ΣΑΒΒ. 10:00-15:00

Τμήμα πωλήσεων

Ουκρανία, 65038, Οδησσός

Ντάτσια Κοβαλέβσκογο, 5

ΔΕΥΤ. – ΤΡΙΤΗ 9:00-18:00
ΣΑΒΒ. 10:00-15:00

Fill out the form and we will contact you!